Skip to content

Mużika 21 – numru 058

Is-sensiela Mużika 21 tkompli bit-58 edizzjoni li huwa s-sitt programm fil-ħames staġun.

PARTI 1: Diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar.

 • Kodin Hill Elm Street
 • ĠennRohmeresse
 • BahjatMinni
 • Chess GaleaHands Off
 • Bobby BaldacchinoFifteen

> Id-dettalji tad-diski u recordings oħra kollha li ħarġu s’issa matul l-2022 issibhom permezz tal-wiki tal-M3P.

 

PARTI 2: Min hu Joseph Azzopardi? Isem komuni ferm f’Malta. Joe Azzopardi.  Tant hu komuni, li preżentatur popolari fuq it-television kellu jbiddlu għal Peppi Azzopardi. Joseph Azzopardi li jinteressa lilna llum huwa kitarrist Għawdxi. Joe Azzopardi huwa ukoll l-kitarrist tal-grupp Upper Lip li jinterpreta kanzunetti relattivament oriġinali fi stil ta’ mużika rock qawwija. Mngħandu llum qed nisimgħu tlett siltet strumentali. Jidhirli li dawn kollha joħorġu f’album jew EP tiegħu bħala solista xi 4 snn ilu, iżda ma sibtux.  Tal-anqas nistgħu nisimgħu dawn is-siltiet minnu.

 • Let Me In
 • Blue Sky
 • Forever

> Aqra aktar dwar il-kitarrist Joseph Azzopardi fuq il-wiki tal-M3P.

Bitterside - Perception cover art

PARTI 3: L-album tal-lum huwa Perception ta’ Bitterside. Dan l-album jimmarka r-ritorn ta’ din il-band li kienet attiva ferm sa madwar 10 snin ilu. Riċentament offrewlna s-silta Read Between the Lines bħala speċi ta’ single minn dan l-album u din inkludejtha f’edizzjoni preċidenti ta’ Mużika 21. F’dan l-album, fil-biċċa l-kbira nsibu materjal li jtina x’nifhmu li qisu l-waqfa ma saretx u li l-band baqgħet għaddejja daqs li kieku ma ġara xejn. Parti minn dan huwa bis-saħħa tal-mod kif żviluppat il-mużika popolari f’dawn l-aħħar 20 sena. Minn dan l-album li fih 13-il silta b’kollox se nisimgħu dawn is-siltiet

 • Holding On
 • Perception
 • Revolution
 • Loud & Clear
 • Future
 • Untitled

> Isma’ l-album kollu Perception ta’ Bitterside fuq YouTube Music.

Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P u jixxandar fuq Campus FM kull nhar ta’ Tnejn f’12:00pm u l-Ħamis fis-6:00pm.

Leave a comment...